Særlig køreundervisning

       Indgang :  Downtown Køreskole

       Toftegårdsvej 27, 1. sal.

        4550 Asnæs

Særlig Køreundervisning (Kørselsforbud)

 

Reglerne om kørselsforbud samt kørekort på prøve (for nyerhvervet kørekort) trådte i kraft den 1. marts 2002.

 

Et kørselsforbud betyder

at hvis du inden 3 år fra du har fået dit kørekort laver en grov forseelse, må du ikke køre bil igen før du har gennemgået en ny særlig køreundervisning både i teori og praksis. I tilfælde af kørselsforbud pga. spirituskørsel eller promillekørsel fra 0,51 skal du tillige gennemgå et kursus i alkohol og trafik.

 

Hvis du får kørselsforbud, skal du aflevere dit kørekort til politiet når afgørelsen om kørselsforbudet er endelig. Men hvis betingelserne for ubetinget frakendelse foreligger, kan politiet godt inddrage kørekortet på stedet.

 

Hvor længe gælder kørselsforbudet og hvordan får jeg det ophævet?

Kørselsforbudet gælder, indtil du har gennemgået undervisning og bestået både teoriprøve og køreprøve.

 

      * Særlig køreundervisning på mindst 7 teorilekt. a’45 min.

      * 8 kørelektioner a’  45 min. hos en kørelærer og

         2 kørelektioner til køreprøve.

      * Ny køreprøve (både teori- og køreprøve)

 

Prisen hos os :  Teoriundervisning,10 kørelektioner og leje af skolevogn til køreprøve.   Det hele kr. 7.500 ,-

................Mulighed for delvis betaling............................


Udenfor pakken : Prøvegebyr til fstyr.dk  kr. 1.170,-

      Downtown Køreskole

50 meter fra Asnæs togstation.