FørstehjælpFørstehjælpskursus

 

Alle, der skal erhverve kørekort første gang skal have gennemført 8 timers kursus i færdselsrelateret førstehjælp inden for det seneste år.

 

Et 8 timers kursus er sammensat af førstehjælpsmodulet Hjerte-Lunge-Redning på 4 timer og et færdselsrelateret førstehjælpsmodul på 4 timer.

 

Formålet er at bibringe deltageren den viden, de færdigheder og de holdninger der sætter dem i stand til at kunne yde livreddende førstehjælp ved trafik- og færdselsrelaterede ulykker.

               

Jan Nielsen


Instruktør / Kørelærer